Mammografia

PRACOWNIE MAMMOGRAFICZNE

PROFMEDICUS Sp. z o.o.

                                                   tel. do rejestracji 89 527-59-79
              Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00


„ Rak piersi znajduje się na pierwszym miejscu zachorowań na nowotwory złośliwe wśród kobiet,
a także jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów u kobiet „

Najpopularniejszym, bezinwazyjnym i prawie bezbolesnym badaniem, które pozwala zdiagnozować raka piersi jest badanie mammograficzne. W badaniu tym, dzięki promieniom  rentgenowskim możemy zobaczyć  wewnętrzną budowę piersi i ocenić ewentualne nieprawidłowości w ich strukturze.

W trakcie mammografii standardowo  dla każdej z piersi wykonuje się  po dwa zdjęcia, każde w innej projekcji. Z reguły dla kobiet  wiąże się to z uczuciem krótkotrwałego dyskomfortu spowodowanego   koniecznością uciśnięcia piersi podczas wykonywania zdjęcia. Ucisk ten jednak jest konieczny, aby uzyskać obrazy  wysokiej jakości oraz ograniczyć dawkę promieniowania rentgenowskiego niezbędnego do badania.

Profmedicus Spółka z o.o.  dysponuje dwoma pracowniami mammograficznymi , które zostały wyposażone w nowoczesne mammografy firmy GE Healthcare i cyfrowe systemy CR firmy Konica Minolta. Dedykowane oprogramowanie CR (tzw .ucyfrowienie mammografu) pozwala na szczegółową i precyzyjną analizę uzyskanych obrazów, a co za tym idzie, zwiększa szansę na dostrzeżenie nawet bardzo wczesnych zmian w tkance piersi.

Otrzymane w wyniku badania mammograficznego cyfrowe obrazy piersi opisywane są przez doświadczonych lekarzy radiologów z pierwszym i drugim stopniem specjalizacji.