Badania kliniczne


Dr med. Artur Wojciech Piktel z Zespołem prowadzi od 2005 roku badania kliniczne II i III fazy w zakresie onkologii klinicznej.
Uczestniczył w wielu badaniach pełniąc funkcję Głównego Badacza i Współbadacza.

2011-2013 Rak nerki
2011-2012 Rak przerzutowy płuca
2011-2012 Rak przerzutowy płuca
2009-2012 Rak piersi, leczenie neoadjuvantowe
2009-2012 Rak przerzutowy jelita grubego
2008-2012 Rak piersi
2008-2012 Rak piersi, leczenie neoadjuvantowe
2008-2012 Rak piersi, leczenie neoadjuvantowe
2007-2013 Rak przerzutowy piersi
2007-2008 Rak przerzutowy piersi
2005-2012 Rak jelita grubego
2005-2009 Rak przerzutowy płuca
2005-2009 Rak przerzutowy piersi

Obecnie kieruje jako Dyrektor i Wiceprezes firmą Profmedicus sp. z o.o., która rozwija działalność w zakresie prowadzenia badań klinicznych.

Wobec powyższego uprzejmie zapraszamy do współpracy w zakresie badań w dziedzinach:

1.Pulmonologia
2.Gastroenterologia
3.Laryngologia 
4.Reumatologia
5.Dermatologia
6.Alergologia
7.Endokrynologia
8.Psychiatria
9.Szczepienia ochronne